Kategori: Güncel Yazılar

                          SUNUŞ Bella Habip *   Geri Dönüşü Yok, Janine Altounian’ın 1915 Ermeni soykırımından hayatta kalmayı başarmış babası Vahram Altounian’ın  yaşadıklarını kısa, öz ve tüm hakikiliğiyle kaleme aldığı güncesini psikanalist, dilbilimci ve tarihçilerle birlikte kucaklayarak okurun önüne çıkardığı bir metindir. Bu günce bir tür [...]

Psikanaliz Pratiği Türkiye’ye Neden Geç Geldi? Söze başlamadan önce Gökçe Cansever’in anısına düzenlenmiş bu sempozyuma psikanaliz pratiğini temsil etmek üzere beni davet edenlere teşekkürlerimi iletirim. Türkiye’de klinik psikolojinin başat temsilcilerinden olan merhum G. Cansever’i şahsen hiç tanımadım. Fakat eğittiği ve bizzat klinik deneyimini paylaştığı öğrencilerinin kimileriyle tanışma ve konuşma fırsatım oldu. Bu kişilerin psikanalize ve [...]

Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu [1] Direnişi merkeze alan bu sempozyumda psikanalizin sanatla olan buluşması konusunda katkımı isteyen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümüne teşekkürlerimi iletirim. Konuşmama başlamadan önce sunumumu tetikleyen bir bağlamdan söz etmek isterim. Gezi Direnişi sırasında İtalyan psikanalist Laura Montani Türkiye’deki psikanalistlerle bağlantıya geçerek bizlere ne yaşadığımızı, nasıl yaşadığımızı anlatan mektuplar yazmamızı önerdi. [...]

IHD Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon’un Ermeni Soykırımı’nın 100. Yılına Doğru İnkâra Son kampanyası çerçevesinde düzenleyeceğini duyurduğu söyleşiler dizisinin ilki, Fransız Kültür Merkezi ve İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nün desteğinde gerçekleştirdiği Janine Altounian söyleşisi. Tartışmacı psikanalist Bella Habip, Moderatör çevirmen Renan Akman. 13 Mayıs 2014 Söyleşinin videosu Türkçe ve Fransızca olarak.bu linkte bulunabilir.    Öncelikle başta sevgili [...]

Psikanaliz Kuramları İçinde Benlik Kavramının Serüveni[1]   “Benliğim ne kadar benden?” gibi çarpıcı bir başlıkla düzenlenen bu nöropsikofelsefe sempozyumuna psikanalizin katkısını sunmak üzere beni davet eden sempozyum düzenleme komitesi üyelerine teşekkürlerimi iletirim. Başlık benliğin hem ben’e ait olan hem de ben’e yabancı olan iki farklı unsuru da çağrıştırdığı için, bir başka deyişle dolaylı olarak bilinçdışını [...]

    HATIRLAMAK ÜZERİNE: FREUD VE GREEN Bella Habip   Uluslararası Psikanaliz Dergisi’nin Türkçede yayımlanan Yıllığı 6.yaşına bastı. Yıllığımızın tanıtım toplantısında psikanalitik bir meseleyi, şimdiye kadar yayımlanmış yıllıklar içindeki bir makale çerçevesinde tartışmaya açmayı tarafıma öneren yayın kurulu üyelerine ve tabii bizi bu güzel ortamda ağırlayan Robinson Crusoe kitabevi ve Salt Beyoğlu yetkililerine teşekkür ederim. [...]

(Fotoğraf:  Refik Akyüz)   Gezi hareketi sırasında İtalyan psikanalist Laura Montani ve bir grup İtalyan meslektaş Türkiye’deki psikanalistlere aşağıdaki mektubu yollamıştır. “Gezi’nin Psikanalizi” adlı cevabi mektubum aşağıdadır.(Yazının İngilizce ve İtalyanca versiyonlarını buradaki linkten okuyabilirsiniz.)   We invite you to in our space Rosenthal, to share with you the pain that the attack on free speech and democracy is doing [...]

  Edebiyat ve kliniği buluşturan Louis Wolfson’un yapıtında anneyi simgeleştirme ve özne olma deneyimi* Bella Habip                     Bu sunumda sizlere özne olmanın ve simgeleştirme deneyiminin, özellikle anne gibi ilk nesneyi simgeleştirme deneyiminin içerdiği şiddet ve acıdan söz edeceğim. Simgeleştirme ve özne olma deneyimi sancılı bir süreç [...]

Bella Habip   Ancak bireyin derinliklerini sarsan bir sinema hakiki bir siyasi sinema olabilir. Nagisa Oşima                     * Makale ‘Erotic Passion as a Desparate Cry Aimed To the Other: Nagisa Oshima In The Realm Of The Senses’ adı altındaThe International Journal of Psychoanalysis (Uluslararası Psikanaliz Dergisi) Haziran 2015 [...]

Bella Habip   Psikanaliz ve yaratıcılık çerçevesinde tuhaflık ve yabancılık konusunu ele alan bu sempozyumda ben dil konusunu ele alacağım. Dili öznenin ortaya çıkması açısından, öznelliğin doğuşu açısından inceleyeceğim. Konuştuğumuz dil yani dile gelen, Lacan’ın la parole adı altında kavramlaştırdığı dil, biz psikanalistlerin bilinçdışını çözümlememiz için ve özellikle bu bilinçdışının dile geliş biçiminde, yani sözün [...]

}