Kategori: Yayına Hazırladıklarım

Çocukluk Çağının Sıcağında adlı bu ilk kitabında  Florence Guignard, erişkin, ergen ve çocuk psikanalisti ve aynı zamanda eğitim analisti ve süpervizörü olarak uzun yıllara dayanan kişisel deneyimini aktarmaktadır. Kitapta Çocukluk Çağı bir paradigma olarak karşımıza çıkmaktadır. Analitik ilişkide psikanalist ve analizanın Çocukluk Çağı, psikanalistin kör noktalarında psikanalistin kendi Çocukluk Çağı, aktarım-karşıaktarım ilişkisinde, yaratıcılığın özgül biçimlerinde, […]

Psikanaliz nedir? Bazıları bunun tam anlamıyla bir devrim, bazıları ise, artık daha modern teknikler sayesinde aşılmış sözde bir bilim olduğunu söylüyor. Bazıları mucizeler yarattığını söylerken, bazıları ise zararlı yanılsamalardan öteye geçmediğini ileri sürüyor. Kimdir bu psikanalistler? Psikanaliste gitmeye karar verirsem, nasıl biriyle karşılaşacağım acaba? Gerçekten her şeyi söylemem mi gerekli? Peki, ya o neler söyleyecek […]

BENSİZBİZ, Topluluk Zihniyetinin Psikanalizi Didier Anzieu, Wilfred R.Bion, José Bleger, Florence Guignard, René Kaes, Otto Kernberg, Nicos Nicolaidis, Dennys Ribas, Rodolfo Rodriguez, René Roussillon, Silvia Amati Sas.   …Freud sonrası psikanalistlerin üzerine eğildikleri topluluk olgusu, topluluğun salt bireydekiyansımalarıyla yetinmez; toplumun kendine özgü psişik işleyişini de ileri sürer; bu işleyiş uç durumlarda, tüm bireyleşmelerin önünü kesip […]

Kadınlık, Yeniden Çağdaş Psikanalizin Bakışı  Jacqueline Godfrind, Florence Guignard, Monique Cournut Janin, Julia Kristeva, Juliet Mitchell, Sylvie Faure-Pragier, Danielle Quinodoz, Elisabeth Roudinesco, Jacqueline Schaeffer, Janine Chasseguet-Smirgel. Kadınlık konusundaki kurucu metinlerin başlangıcından söz edilecek olursa Freud’cu ve Klein’cı olmak üzere iki temel bakış açısıyla karşı karşıya gelinir. Bu derlemenin içindeki makaleler bu bakış açılarının ışığında, yanında […]

Sevgi, Suçluluk ve Onarım Melanie Klein’ın toplu eserlerinin, 1921-45 yıllarında kaleme aldığı makaleleri içeren ilk cildini oluşturur. Ünlü psikanalistin çocuğu libidinal gelişiminden çocukların psikanalizine, ruhsal yaşamın erken dönemlerindeki kaygılardan sevgi, nefret ve onarım üçgeninde gelişen sevme yetisine, yas çalışmasından yaratıcılığa, şizo-paranoid konumdaki dolayımsızlıktan sembollerin oluşumuna, psikanalitik bakış açısıyla çocuğa verilecek cinsel eğitimden çocuktaki merak ve […]

}