Kategori: Yayınlar

Türkçede beşinci sayısına ulaşan ULUSLARARASI PSİKANALİZ YILLIĞI The International Journal of Psychoanalysis/Uluslararası Psikanaliz Dergisi’nin o yıl yayımlanmış altı sayısı içindeki makalelerden derlenerek oluşturuluyor. İçeriği her ülke yayın kurulunun tercihlerine göre şekillenen Yıllıklar Türkçenin yanı sıra İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça ve Yunanca yayımlanıyor ve okurlara farklı psikanaliz yaklaşımlarını kendi anadilinde takip etme olanağı veriyor. […]

Türkçede dördüncü sayısına ulaşan ULUSLARARASI PSİKANALİZ YILLIĞI The International Journal of Psychoanalysis/Uluslararası Psikanaliz Dergisi’nin o yıl yayımlanmış altı sayısı içindeki makalelerden derlenerek oluşturuluyor. İçeriği her ülke yayın kurulunun tercihlerine göre şekillenen Yıllıklar Türkçenin yanı sıra İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça ve Yunanca yayımlanıyor ve okurlara farklı psikanaliz yaklaşımlarını kendi anadilinde takip etme olanağı veriyor. […]

Türkçede üçüncü sayısına ulaşan Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, Uluslararası Psikanaliz Dergisi (The International Journal of Psychoanalysis-IJP)’nin o yıl yayımlanmış altı sayısı içindeki  makalelerden derlenerek oluşturuluyor. İçeriği her ülke yayın kurulunun tercihlerine göre şekillenen Yıllıklar Türkçenin yanı sıra İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce ve Rusça yayımlanıyor ve okurlara farklı psikanaliz yaklaşımlarını kendi anadilinde takip etme olanağı veriyor. […]

Uluslararası Psikanaliz Yıllığı’nın amacı, Uluslararası Psikanaliz Dergisi’nin bir yıl içinde yayımlanmış 6 sayısının içindeki makalelerden hedef okur kitlesinin tercihlerini dikkate alarak ama aynı zamanda kendi kriterlerini de oluşturarak seçki yapmak. Türkçenin yanı sıra İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Portekizce yayımlanıyor. Farklı dillerde yayımlanan Yıllıklar okura farklı psikanaliz yaklaşımlarını kendi anadilinde takip etme olanağı veriyor. Bu, […]

Uluslararası Psikanaliz Dergisi (The International Journal of Psychoanalysis) 1920’de Ernest Jones tarafından, Sigmund Freud yönetiminde kurulmuştur. Tam hakemli bir dergi olup, yılda altı kez yayımlanmaktadır (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık). Uluslararası Psikanaliz Yıllıkları, okurlara farklı psikanaliz yaklaşımlarını kendi anadillerinde takip etme, metinle ilgili daha serbest bir şekilde çağrışımda bulunma olanağını sunmak amacıyla, ilk olarak […]

Psikanalizin İçinden, psikanalist ve klinik psikolog Bella Habip’in 1996-2006 yılları arasında psikanalizi tanıtmak amacıyla ruh sağlığı profesyonellerine yönelik gerçekleştirdiği seminer ve konferans notlarından, çeşitli dergilerde yayımlanan makalelerinden ve psikanalize ilgi duyanlara yönelik halk söyleşilerinden oluşan bir çalışma. Habip’in hem kişisel deneyiminden hem de bir psikanalist olarak psikanalizle kurduğu bağdan yola çıkarak sunduğu bu metinler, psikanaliz […]

Kuram ile Klinik Buluşunca, psikanalist Bella Habip’in Psikanalizin İçinden adlı kitabının devamıdır. Bu kitapta da okur, yazarın mesleki gelişimine vesile olan bilimsel etkinliklerinin yazıya geçirilmiş halini bulacaktır. Söz konusu bilimsel etkinlikler 2002 ila 2011 yıllarını kapsamakta, ruh sağlığı profesyonellerine yönelik psikanalizi tanıtmayı hedefleyen seminer notlarını, konferans bildirilerini içermektedir. Ayrıca daha önce farklı dergi ve yayınlarda […]

Çocukluk Çağının Sıcağında adlı bu ilk kitabında  Florence Guignard, erişkin, ergen ve çocuk psikanalisti ve aynı zamanda eğitim analisti ve süpervizörü olarak uzun yıllara dayanan kişisel deneyimini aktarmaktadır. Kitapta Çocukluk Çağı bir paradigma olarak karşımıza çıkmaktadır. Analitik ilişkide psikanalist ve analizanın Çocukluk Çağı, psikanalistin kör noktalarında psikanalistin kendi Çocukluk Çağı, aktarım-karşıaktarım ilişkisinde, yaratıcılığın özgül biçimlerinde, […]

Psikanaliz nedir? Bazıları bunun tam anlamıyla bir devrim, bazıları ise, artık daha modern teknikler sayesinde aşılmış sözde bir bilim olduğunu söylüyor. Bazıları mucizeler yarattığını söylerken, bazıları ise zararlı yanılsamalardan öteye geçmediğini ileri sürüyor. Kimdir bu psikanalistler? Psikanaliste gitmeye karar verirsem, nasıl biriyle karşılaşacağım acaba? Gerçekten her şeyi söylemem mi gerekli? Peki, ya o neler söyleyecek […]

BENSİZBİZ, Topluluk Zihniyetinin Psikanalizi Didier Anzieu, Wilfred R.Bion, José Bleger, Florence Guignard, René Kaes, Otto Kernberg, Nicos Nicolaidis, Dennys Ribas, Rodolfo Rodriguez, René Roussillon, Silvia Amati Sas.   …Freud sonrası psikanalistlerin üzerine eğildikleri topluluk olgusu, topluluğun salt bireydekiyansımalarıyla yetinmez; toplumun kendine özgü psişik işleyişini de ileri sürer; bu işleyiş uç durumlarda, tüm bireyleşmelerin önünü kesip […]

}