IMG_1749

Türkçede üçüncü sayısına ulaşan Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, Uluslararası Psikanaliz Dergisi (The International Journal of Psychoanalysis-IJP)’nin o yıl yayımlanmış altı sayısı içindeki  makalelerden derlenerek oluşturuluyor. İçeriği her ülke yayın kurulunun tercihlerine göre şekillenen Yıllıklar Türkçenin yanı sıra İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce ve Rusça yayımlanıyor ve okurlara farklı psikanaliz yaklaşımlarını kendi anadilinde takip etme olanağı veriyor. Yıllıklar aynı zamanda her ülkede psikanaliz dilinin gelişmesine katkıda bulunmayı ve psikanaliz alanında farklı kültürler arasındaki alışverişi artırmayı amaçlıyor. Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2011 IJP’de 2010 yılında yayımlanmış on dört makale içeriyor. Psikanalist Bella Habip editörlüğünde hazırlanan ve yayın kurulu ve çevirmenleri Psike İstanbul üyesi psikanalist ve psikanalist adaylarından oluşan Uluslararası Psikanaliz Yıllığı bundan böyle SEL YAYINCILIK tarafından yayımlanıyor.

Yayın Kurulu

Bella Habip (Başkan), Nilüfer Erdem (Başkan Yardımcısı), Aslı Day Korkmaz (Koordinatör), Melis Tanık, Nilgün Taşkıntuna, Şeyda Sunar Postacı

İÇİNDEKİLER
• Uluslararası Psikanaliz Yıllığı – B. Habip • Psikanalizi Psikoterapiden Ayırt Etmek – F. Busch • Psikanalizi Psikoterapiden Ayırt Etmek – H. Kächele • Psikanalizi Psikoterapiden Ayırt Etmek – D. Widlöcher • Tartışma: F. Busch’un H. Kächele ve D. Widlöcher’ye Cevabı • Tartışma: H. Kächele’nin F. Busch ve D. Widlöcher’ye Yanıtı • Tartışma: D. Widlöcher’nin F. Busch ve H. Kächele’ye Yanıtı • Çağdaş Sanat ve Hanna Segal’in Estetik Üzerine Düşünceleri – A. Abella • Gözlemcinin Psikosomatik Sorunlar Karşısındaki Narsisist Güçlükleri – P. Marty • Fairbairn Neden Okunmalı? – T. Ogden • İçsel Ebeveyn Çifti Kavramı Üzerine Bazı Düşünceler – S. Frisch – C. Frisch-Desmarez • Süpervizyon Alanındaki Zararsız ve Yıkıcı Bozulmalar – G. Vollmer Filho – A. C. J. Pires • Günümüzde Psikanalistleri Çeviren Psikanalistler – J. M. Quinodoz • Benlik Örgütlenmesinin Gelişiminde Nachträglichkeit’ın İki Zaman Yöneyi: Kavramın Adı Konulmamış Travma ve Kaygıların Simgeleştirilmesi Açısından Önemi – G. Dahl • Analitik Çalışmanın ve Patolojinin Düzeyleri: Ayarlama Çalışması – A. Alvarez • Özgeçmişler • Özel Adlar Dizini • Kavramlar Dizini •The International Journal of Psychoanalysis (IJP) 2010 Sayıları Dizini

 

http://psikanalizyilligi.wordpress.com/ https://www.facebook.com/psikanalizyilligi http://annualsofpsychoanalysis.com/

}