IMG_1752

Uluslararası Psikanaliz Dergisi (The International Journal of Psychoanalysis) 1920’de Ernest Jones tarafından, Sigmund Freud yönetiminde kurulmuştur. Tam hakemli bir dergi olup, yılda altı kez yayımlanmaktadır (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık).

Uluslararası Psikanaliz Yıllıkları, okurlara farklı psikanaliz yaklaşımlarını kendi anadillerinde takip etme, metinle ilgili daha serbest bir şekilde çağrışımda bulunma olanağını sunmak amacıyla, ilk olarak 1993’te Latin Amerika’da Portekizce ve İspanyolca olarak yayımlanmaya başlamıştır. Bunları Fransızca, İtalyanca, Almanca ve Rusça Yıllıklar’dan sonra şimdi de Türkçe Uluslararası Psikanaliz Yıllığı izlemektedir.

Her yayın kurulu Uluslararası Psikanaliz Dergisi’nde (İJP) çıkmış makalelerden kendi seçimini yaptığından, çevrilen metinler bir Yıllıktan ötekine farklılık göstermektedir.

Türkçe Yıllıklar Psikanalist Bella Habip editörlüğünde gerçekleştirilmektedir. Yayın kurulu ve cevirmenleri derneğimizin üyesi psikanalist ve psikanalist adaylarından oluşan Uluslararası Psikanaliz Yıllığı Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanmaktadır.

Yayın Kurulu

Bella Habip (Başkan), Nilüfer Erdem (Başkan Yardımcısı), Aslı Day Korkmaz (Koordinatör), Ayla Yazıcı, Melis Tanık, Şeyda Sunar Postacı

 

İçindekiler

Önsöz – Jean-Michel Quinodoz • 5

Uluslararası Psikanaliz Yıllığı Üzerine – Bella Habip • 7

Değişen Bir Dünyada Psikanaliz – Cláudio Laks Eizirik • 11

Gerçekdışılıkla Oynama: Aktarım ve Bilgisayar – Vittorio Lingiardi • 15

Don Giovanni’nin İç Dünyası – Richard Rusbridger • 35

Küçük Hans ve Düşünce Polisi: Süpervizöre Yönelik Aktarım Düşlemlerinin Bildirilmiş İlk Örneği Olarak “Polis Düşlemleri” – Jerome C. Wakefield • 53

Patolojik Narsisizmde Zamanın Tahribi – Otto F. Kernberg • 77

Psikanaliz Uygulamasında Kuramsal Çoğulluk ve Çoğulculuk – Juan Pablo Jiménez • 91

Karmaşanın Mantığı: Sonsuzluk ve Coşkusal Deneyim Üzerine Bazı Epistemolojik ve Klinik Değerlendirmeler –

Pietro Bria ve Riccardo Lombardi • 115

Madeleine ve Willy Baranger’nin Metnine Giriş: Dinamik Bir Alan Olarak Analitik Durum – Beatriz de Léon de Bernardi • 135

Dinamik Bir Alan Olarak Analitik Durum – Madeleine Baranger ve Willy Baranger • 151

Freud’un Zamansallık Kavramı: Güncel Görüşlerle Olan Farklılıklar – André Green • 189

Film Denemesi: Pisliğe, Arzuya ve Farklılığa Evet Demek: Evet (2004) – Britt-Marie Schiler • 203

Özgeçmişler • 217

Özel Adlar Dizini • 223

Kavramlar Dizini • 227

The International Journal of Psychoanalysis (IJP) 2008 Sayıları Dizini • 231

 

http://psikanalizyilligi.wordpress.com/ https://www.facebook.com/psikanalizyilligi http://annualsofpsychoanalysis.com/

}