Kategori: Yayınlar

Derleyen: M.Işıl Ertüzün İçindekiler vii Derleyen ve Yazarlar ix Sunuş 1 Giriş: Açılış Konuşması Ayla Yazıcı 1 Psikanaliz Kuramlarında Babanın Yeri : Bella Habip 2 Melanie Klein Kuramında Dişil Konum: Nesne Değişiminden Simgeleştirmeye Giden Yolda Baba İşlevi: Berrak Ciğeroğlu 3 Freud’un kuramında BABA iŞLEVİ: Nilüfer Erdem 4 Baba’nın Alfa İşlevi: Sezai jalifeoğlu 5 Kulisteki Baba: […]

Freud’un 150. doğum yılı olan 17 Mart 2006 tarihinde Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın Sermet Çifter Salonu’nda düzenlediği bir etkinlik dizisinin kayıtlarından oluşuyor. Kitaba katkıda bulunanlar: Bülent Somay, Yavuz Erten, İskendar Savaşır, Saffet Murat Tura, Bella Habip, Nilüfer Güngörmüş Erdem ve Melis Tanık. Kitabın içindeki “Freud ve Birey” başlıklı paneldeki sunumum aynı adla Psikanlizin İçinden adlı kitabımda […]

Psike İstanbul (İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği: www.psikeistanbul.org) ile Lyon 2 Üniversitesi’nin Kilinik Psikoloji bölümünün, başta René Roussillon olmak üzere, öğretim üyeleri ve psikanalistlerinden oluşan “Yaratıcılık ve Klinik Üzerine Çalışmalar Ağı”nın (Réseau  Clinique de la Création: http://recherche.univ-lyon2.fr/crppc/spip.php?article6) 28-29 Eylül  birlikte düzenlediği “Tuhaflık ve Yaratıcılık” adlı sempozyumda sunulan metinlerin derlemesidir. İçindekiler – Tuhaflık Yaratıcılık -Ayla […]

Aralık 2001 tarihinde Hélène Tsavaras, Thanasis Tsavaras önderliğindeki Yunanlı Lacancı psikanaliz grubunun düzenlediği “Limites” (Sınırlar) adlı bilimsel toplantının sunumları Ek ton ysteron adlı dergide toplanmıştır. Bella Habip, Ek ton ysteron, Revue Psychanalytique, , “La question des limites a l’intérieur de la cure. Quelques reflexions sur le cadre comme lieu de la symbolisation”, Aralık 2001, Atina.

Doğu-Batı Dergisi, Sayı 56, Yıl Nisan 2011 içinde “Özgürlük Arayışına Adanmış Bir Yaşam. Donald Woods Winnicott (1896-1971) Yaşamı ve Pratiği”.

Revue Française de Psychanalyse, Constructions en Psychanalyse, Décembre 2008, Tome LXXII, “De la Complétude a la Complémentarité. Une Construction des Liens”. Bu makalenin Türkçe çevirisi Kuram ile Klinik Buluşunca adlı kitabımda “Tamamlanmışlıktan Tamamlıyıcılığa: Bağların Kurulması” başlığı altında mevcuttur. YKY, Cogito, Kasım 2012.

Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı 2010 yılında Türkiye Psikanaliz Çalışma Grubu, Psike İstanbul (İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği) tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları ile işbirliği içinde hayata geçirilen bir projedir. Amaç, Türkiye’de psikanalizin tanıtılması ve yaygınlaştırılması yolunda ruh sağlığı mesleklerinden olan okurların yanı sıra alan dışından okurlara da ulaşabilmektir. Psike İstanbul, ruhsal düzenekleri ve […]

Bu kitap İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği’nin (Psike İstanbul) geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği konferansların bir derlemesini biraraya getirmektedir. Bu konferanslar, psikanaliz tarihinde iz bırakmış büyük kuramcıların düşüncesini ve pratiğini tanıtmak amacıyla başlatıldı. Meslekten olduğu kadar, psikanalizle kültürel olarak ilgilenenlerin de ilgi gösterdiği bu etkinlik 2007’den bu yana düzenleniyor. Bu derlemede Sigmund Freud, Anna Freud, […]

1996 yılında psikanaliz tarihinin 100.yılının kutlanması sebebiyle yayımlanan bu derlemede bulunan “Çocuk Psikanalizi Tarihi Üzerine” ve “Türkiye’de Psikanalizin Konumu Üzerine Bir Söyleşi” adlı iki makalem mevcuttur. Psikanaliz literatüründe, Sigmund Freud’un 1896 tarihinde Revue Neurologique‘te  Fransızca olarak yayımlamış olduğu “Nevroz, Psikoz ve Sapkınlık” makalesinde “psikanaliz” sözcüğünün ilk defa telaffuz edilmesi söz konusu yüz yıllık tarihin başlangıç noktasını teşkil […]

Cinsiyetli Olmak, 2005 baharında Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ta yapılan feminist etkinliklerden doğan makalelerden oluşan bir derleme. Felsefe, sosyoloji, psikanaliz ve edebiyat oturumlarına katılan akademisyen ve araştırmacıların feminist sorularla yönlenerek kendi alanlarını yeniden keşfettiği, feminist düşüncenin kavramlarını ve sorunlarını aydınlatarak ülkemizde kuramsal açıdan pek de zengin olmayan feminist literatüre bir katkıda bulunduğu, aile içi […]

}