yıllık2013

Türkçede beşinci sayısına ulaşan ULUSLARARASI PSİKANALİZ YILLIĞI
The International Journal of Psychoanalysis/Uluslararası Psikanaliz Dergisi’nin o yıl yayımlanmış altı sayısı içindeki makalelerden derlenerek oluşturuluyor. İçeriği her ülke yayın kurulunun tercihlerine göre şekillenen Yıllıklar Türkçenin yanı sıra İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça ve Yunanca yayımlanıyor ve okurlara farklı psikanaliz yaklaşımlarını kendi anadilinde takip etme olanağı veriyor. Yıllıklar aynı zamanda her ülkede psikanaliz dilinin gelişmesine katkıda bulunmayı ve psikanaliz alanında farklı kültürler arasındaki alışverişi artırmayı amaçlıyor.

Yayın Kurulu

Bella Habip (Başkan), Nilüfer Erdem (Başkan Yardımcısı), Aslı Day Korkmaz (Koordinatör), Nilgün Taşkıntuna, Melis Tanık, Şeyda Sunar Postacı

İÇİNDEKİLER

Uluslararası Psikanaliz Yıllığı (2013) – B. Habip
Melanie Klein’da Duygulanımlar – R. Rusbriger
Kaygı: Israrcı Yoldaş. İğdiş Edilme ve Ayrılık Kaygılarına Dair Psikanaliz Kuramı ve Klinik Tekniğiyle İlgili Sonuçları – R. Davies
Ulaşılmaz Nesne? Sınır Durumdaki Hastalarla Analitik İlişkide Güçlükler ve Paradokslar – I. Ruggiero
Günümüzde Ergenlerle Psikanaliz Tekniği Üzerine Düşünceler: Sözde-Sözde Olgunluk – V. Sprinz Mondrzak
Psikanalizden Geçiyor Olmasaydım, Hiçbir Zaman Hamile Kalmaya Cesaret Edemezdim”: Doğum Öncesi Tanı Sürecinden Geçmekte Olan Bir Kadınla İlgili Çok Disiplinli Bir Araştırmadaki Psikanalitik Gözlemler – M. Leuzinger-Bohleber ve M. Teising
Uluslararası Psikanaliz Dergisi’nin Avrupa Yıllıkları: Dil Çeşitliliğinin Faydaları – J.-M. Quinodoz
Bebek Gözlemi ve Fransız Modeli – D. Houzel
John Cage ve W. R. Bion : Disiplinlerarası Diyalog İçin Bir Deneme – A. Abella
Divan ve Çarşaf – S. Movahedi ve G. Homayounpour
Sigmund Freud ve Otto Rank: Kaygı ve Doğumla İlgili Tartışma ve Yüzleşmeler – F. Pizzaro Obaid
Özgeçmişler
Özel Adlar Dizini
Kavramlar Dizini
The International Journal of Psychoanalysis (IJP) 2012 Sayıları Dizini

http://psikanalizyilligi.wordpress.com/ https://www.facebook.com/psikanalizyilligi http://annualsofpsychoanalysis.com/

}