IMG_1740

Türkçede dördüncü sayısına ulaşan ULUSLARARASI PSİKANALİZ YILLIĞI
The International Journal of Psychoanalysis/Uluslararası Psikanaliz Dergisi’nin o yıl yayımlanmış altı sayısı içindeki makalelerden derlenerek oluşturuluyor. İçeriği her ülke yayın kurulunun tercihlerine göre şekillenen Yıllıklar Türkçenin yanı sıra İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça ve Yunanca yayımlanıyor ve okurlara farklı psikanaliz yaklaşımlarını kendi anadilinde takip etme olanağı veriyor. Yıllıklar aynı zamanda her ülkede psikanaliz dilinin gelişmesine katkıda bulunmayı ve psikanaliz alanında farklı kültürler arasındaki alışverişi artırmayı amaçlıyor.

Yayın Kurulu:

Bella Habip (Başkan), Nilüfer Erdem (Başkan Yardımcısı), Aslı Day Korkmaz (Koordinatör), Nilgün Taşkıntuna, Melis Tanık, Şeyda Sunar Postacı

 

İÇİNDEKİLER

• Uluslararası Psikanaliz Yıllığı – B. Habip (Editör)
• Psikanalitik Münazaralara Giriş : “Psikanaliz Kuramı ve Uygulamasında ‘Geç
Dönem Bion’un Önemi” – R. B. Blass
• Psikanaliz Kuramı ve Uygulamasında “Geç Dönem Bion”un Önemi – R. Vermote
• Vermote’un “Psikanaliz Kuramı ve Uygulamasında ‘Geç Dönem Bion’un Önemi”
Adlı Çalışması Üzerine Bir Açımlama – D. Taylor
• Rudi Vermote’un David Taylor’a Yanıtı – R. Vermote
• Susan Isaacs’ı Okumak: Kökten Gözden Geçirilmiş Bir Düşünme Kuramına Doğru
– T. H. Ogden
• Psikanaliz ile Antropoloji Arasındaki Tartışmanın Billurlaştırıcısı Olarak
Oidipus Karmaşası – E. Smadja
• İmgesel ile Gerçek Arasında: Arjantin’deki Yas ve Melankolinin Portre
Fotoğrafları – J. Reinemann
• Pencerenin İçinde ve Dışında: Psikanalitik Tekniğin Kuramında Bazı Temel
Öğeler – D. Tuckett
• Betty Joseph’in “Şimdi ve Burada” Klinik Tekniğinin Evriminde (1959-1989)
Hastanın Hatırlanan Tarihinin ve Bilinçdışı Geçmişin Rolü – J. Aguayo
• Psikosomatik Üzerine: Anlam Arayışı – C. Bronstein
• Simgeselliğin Olası Klinik Sonuçları Üzerine Düşünceler – E. M. da Rocha
Barros ve E. L. da Rocha Barros
• Çocukluk Çağı Çiftecinselliği ve “Tamamlanmış Oidipus Karmaşası”:
Heteroseksüellik ve Eşcinsellik Üzerine Freud’cu Görüşler – S. Heenen-Wolff
• Özgeçmişler
• Özel Adlar Dizini
• Kavramlar Dizini
• The International Journal of Psychoanalysis (IJP) 2011 Sayıları Dizini

 

http://psikanalizyilligi.wordpress.com/ https://www.facebook.com/psikanalizyilligi http://annualsofpsychoanalysis.com/

}