IMG_1759
Psike İstanbul (İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği: www.psikeistanbul.org) ile Lyon 2 Üniversitesi’nin Kilinik Psikoloji bölümünün, başta René Roussillon olmak üzere, öğretim üyeleri ve psikanalistlerinden oluşan “Yaratıcılık ve Klinik Üzerine Çalışmalar Ağı”nın (Réseau  Clinique de la Création: http://recherche.univ-lyon2.fr/crppc/spip.php?article6) 28-29 Eylül  birlikte düzenlediği “Tuhaflık ve Yaratıcılık” adlı sempozyumda sunulan metinlerin derlemesidir.

İçindekiler

– Tuhaflık Yaratıcılık

-Ayla Yazıcı: Yaratmalı mı Yaratmamalı mı?

Absürd Duygusu Sahney Kapladığında

-Nayla de Coster: Yazmak

-Bella Habip: Dil Tuhaflaşınca: Orwell ve Wolfson

-René Roussillon: Albert Camus’de Yabancının Yüzü ve Olumsuzun Matrisi/Le Visage de l’Etranger et La matrice du Négatif chez Albert Camus

Sinemada Yabancılık/Tuhaflık

-Yavuz Erten: Play Back’i yakalamak

-Anne Brun: Almodovar Sineması’nda Tuhaf Transseksüel Figürü/La Figure Etrange du Transsexuel Dans le Cinéma d’Almodovar

-Nazlı Ökten: Zebercet ve Muharrem: Türk Sinemasında Tuhaf Eril Figürler

Ötekilik ve Kimlik Karmaşası

-Nilgün Taşkıntuna: Kuramsal Çerçeve

-Alain Ferrant: Maupassant ve İkiz Eşi: Ölüme Karşı Yazı/ Maupassant et son double: l’écriture contre la mort

-Zeynep Direk: Yaratıcılık: Başkayla İlişki

-Nilüfer Erdem: Moby Dick: Güzellik mi Çirkinlik mi?

Sözel Olmayan Yaratımlar ve Ruhsal Olarak Hayatta Kalma

-Jean Marc Talpin: Tanıdığı Yabancılaştırmak/Tuhaflaştırmak, Yabancıyı/Tuhafı Tanıdıklaştırmak, Performans Sanatında Beden/ Rendre étrange le familier, familiariser l’étrange: le corps dans l’art de la performance

-Özden Terbaş: “Boyalı Kuş”un Kanat Sesleri

-Vincent di Rocco: Ham Sanattan Sanatla Tedaviye, Yaratılar ve Kurumlar/ De l’art brut aux médiations artistiques, créations et institutions

Masalların Evreni

Yeşim Korkut: Masallar ve Psikanaliz Evreninde, E.T.A. Hofmann, Der Sandmann Adlı Eseri ve Claude Ponti ile Bir Yolculuk

-Bernard Chouvier: E.T.A Hoffmann’da Bakış ve Tuhaflık/Le Regard et l’étrange chez E.T.A.Hoffmann

-Maia Guinard: Üç Altı yaş Arası Çocuklara Yönelik Resimli Kitaplarda Tuhaflık Öğesi: Claude Ponti’nin Dünyası’nda Bir Gezinti/A propos de l’Etrange dans les albums pour enfants de trois a six ans: une exploration de l’univers de Claude Ponti

Gerçek ve İmgesel:Yabancılığın/Tuhaflığın Simgeselleştirilmesi

-Christian Guérin: Tuhaflığın Büyüsünden Yabancılığın Simgeselleştirilmesine Roger Caillois/ De la fascination pour l’étrange, a la symbolisation de l’étarngeté chez Roger Caillois

-Nami Başer: Son Lacan ya da Lacan’ın Sonu

}