Düşler Düşlemler ve Masallar kapak

Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı 2010 yılında Türkiye Psikanaliz Çalışma Grubu, Psike İstanbul (İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği) tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları ile işbirliği içinde hayata geçirilen bir projedir. Amaç, Türkiye’de psikanalizin tanıtılması ve yaygınlaştırılması yolunda ruh sağlığı mesleklerinden olan okurların yanı sıra alan dışından okurlara da ulaşabilmektir.

Psike İstanbul, ruhsal düzenekleri ve süreçleri açıklayan bir kuram; bunları araştıran bir yöntem; bu yönteme dayanan bir tedavi ve bu bilgiyi nesilden nesile aktaran bir gelenek olarak psikanalizi Türkiye’de tanıtmak, yaymak ve geliştirmek amacıyla 2003 yılında kurulmuştur.

Psikanaliz Kitaplığı, halihazırda “Şimdi ve Burada” ve “Konferanslar” olmak üzere iki diziden oluşmaktadır. Bu kitap “Konferanslar” dizisi içinde yerli analistler ve analist adayları ile yabancı analistlerin Psike İstanbul Çalışma Grubu çatısı altında 4-5 Aralık 2010 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Kültür Merkezi, Albert Long Hall’de BUPAM (Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi) işbirliğiyle gerçekleştirilen Psikanalitik Bakışlar IV sempozyumunda yaptıkları konuşmalardan derlenmiştir.

Sempozyuma konu olan Düşler, Düşlemler ve Masallar psikanalizde özel yer tutarlar. Düşler, Freud’un deyimiyle bilinçdışına giden kral yoludur. Düşlemler hem bilinçdışı hem de bilinçli yönleriyle dış dünyaya göndermeler yapsalar da aslında kişisel gereksinimlerden kaynak alırken, masallar insan topluluğunun ortaklaşa yarattığı ve aktardığı bir dünyaya aittirler. Bu kitapta konuşmacıların gerek kendi divanlarındaki, gerek kişisel öykülerindeki, gerekse ortak masallardaki düş düşlem ve masal örneklerini imbiklerinden geçirerek bizlere nasıl aktardıklarını göreceğiz.

Kitabın içindeki “Tekinsizlik deneyiminden ruh-beden bütünleşmesine: Rüya analizinin öznelleştirici ayna işlevi” adlı makale aynı zamanda “Kuram ile Klinik Buluşunca” adlı kitabımda mevcuttur.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı, Düşler, Düşlemler ve Masallar. Mart 2012. Derleyenler: Nilgün Taşkıntuna, Yeşim Korkut.

İçindekiler

vii Derleyenler ve Yazarlar

xi Sunuş

Giriş

Açılış Konuşması: Ayla Yazıcı

-Psikanalizin Düşlemi: Arzudan Doyuma: Abigail Golomb

-İlk Sahne, Düşlem mi, Yoksa İnşa mı?: Marie France Dispaux

-Ünlü Olmayı Hayal Eden, Ancak Sesini Gizleyen Kadın Opera Sanatçısı: Betty Denzler

-Düşlerle Aktarım: Sezai Halifeoğlu

-Sanrı, Varsanı, Düş ve Düşlem: Ayla Yazıcı

-Tekinsizlik Deneyiminden Ruh-Beden Bütünleşmesine: Rüya Analizinin Öznelleştirici Ayna İşlevi: Bella Habip

-Deniz ve Ayna: Melis Tanık

-Kahramanın Yolculuğu: Nilüfer Erdem

-Psikanalizin bazı Para-Mitolojik Öncülleri: Nicholas Kouretas

-Düşlem Oluşturmada Anlatıcının Rolü: Milagros Cid Sanz

-Bir Psikanalistin Halk Masallarına Yolculuğu: Emma Piccioli

-Pinokyo’nun Seyahati: Hakikatin Peşinde/Getçeğin İzinde: Yavuz Erten

-Gılgamış Destanı: Günümüzde İnsan Ruhunu Anlamak İçin Zengin Kaynak: Yeşim Korkut

-Kızkardeşim Doris: Masallar ve Kardeş Rekabeti: Gülgün Alptekin

-Peter Pan ve Yas’tan Kaçış: Berrak Ciğeroğlu

-Terapötik Direnç Olarak Külkedisi Düşlemi: M.Banu Büyükal

Kapanış Konuşması: Uluslararası Psikanaliz Birliği’nin Kuruluşunun 100.Yılında Psikanaliz ve Türkiye: Bella Habip

 

}