Kategori: Katkıda Bulunduklarım

IMG_0709

Doğu-Batı Dergisi, Sayı 56, Yıl Nisan 2011 içinde “Özgürlük Arayışına Adanmış Bir Yaşam. Donald Woods Winnicott (1896-1971) Yaşamı ve Pratiği”.

Revue Française de Psychanalyse kapak

Revue Française de Psychanalyse, Constructions en Psychanalyse, Décembre 2008, Tome LXXII, “De la Complétude a la Complémentarité. Une Construction des Liens”. Bu makalenin Türkçe çevirisi Kuram ile Klinik Buluşunca adlı kitabımda “Tamamlanmışlıktan Tamamlıyıcılığa: Bağların Kurulması” başlığı altında mevcuttur. YKY, Cogito, Kasım 2012.

Düşler Düşlemler ve Masallar kapak

Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı 2010 yılında Türkiye Psikanaliz Çalışma Grubu, Psike İstanbul (İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği) tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları ile işbirliği içinde hayata geçirilen bir projedir. Amaç, Türkiye’de psikanalizin tanıtılması ve yaygınlaştırılması yolunda ruh sağlığı mesleklerinden olan okurların yanı sıra alan dışından okurlara da ulaşabilmektir. Psike İstanbul, ruhsal düzenekleri ve [...]

Bir Düşünce Bir Usta kapak

Bu kitap İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği’nin (Psike İstanbul) geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği konferansların bir derlemesini biraraya getirmektedir. Bu konferanslar, psikanaliz tarihinde iz bırakmış büyük kuramcıların düşüncesini ve pratiğini tanıtmak amacıyla başlatıldı. Meslekten olduğu kadar, psikanalizle kültürel olarak ilgilenenlerin de ilgi gösterdiği bu etkinlik 2007′den bu yana düzenleniyor. Bu derlemede Sigmund Freud, Anna Freud, [...]

20130216_124805

1996 yılında psikanaliz tarihinin 100.yılının kutlanması sebebiyle yayımlanan bu derlemede bulunan “Çocuk Psikanalizi Tarihi Üzerine” ve “Türkiye’de Psikanalizin Konumu Üzerine Bir Söyleşi” adlı iki makalem mevcuttur. Psikanaliz literatüründe, Sigmund Freud’un 1896 tarihinde Revue Neurologique‘te  Fransızca olarak yayımlamış olduğu “Nevroz, Psikoz ve Sapkınlık” makalesinde ”psikanaliz” sözcüğünün ilk defa telaffuz edilmesi söz konusu yüz yıllık tarihin başlangıç noktasını teşkil [...]

IMG_0723

Cinsiyetli Olmak, 2005 baharında Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ta yapılan feminist etkinliklerden doğan makalelerden oluşan bir derleme. Felsefe, sosyoloji, psikanaliz ve edebiyat oturumlarına katılan akademisyen ve araştırmacıların feminist sorularla yönlenerek kendi alanlarını yeniden keşfettiği, feminist düşüncenin kavramlarını ve sorunlarını aydınlatarak ülkemizde kuramsal açıdan pek de zengin olmayan feminist literatüre bir katkıda bulunduğu, aile içi [...]

yıllık2013

Türkçede beşinci sayısına ulaşan ULUSLARARASI PSİKANALİZ YILLIĞI The International Journal of Psychoanalysis/Uluslararası Psikanaliz Dergisi’nin o yıl yayımlanmış altı sayısı içindeki makalelerden derlenerek oluşturuluyor. İçeriği her ülke yayın kurulunun tercihlerine göre şekillenen Yıllıklar Türkçenin yanı sıra İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça ve Yunanca yayımlanıyor ve okurlara farklı psikanaliz yaklaşımlarını kendi anadilinde takip etme olanağı veriyor. [...]

IMG_1740

Türkçede dördüncü sayısına ulaşan ULUSLARARASI PSİKANALİZ YILLIĞI The International Journal of Psychoanalysis/Uluslararası Psikanaliz Dergisi’nin o yıl yayımlanmış altı sayısı içindeki makalelerden derlenerek oluşturuluyor. İçeriği her ülke yayın kurulunun tercihlerine göre şekillenen Yıllıklar Türkçenin yanı sıra İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça ve Yunanca yayımlanıyor ve okurlara farklı psikanaliz yaklaşımlarını kendi anadilinde takip etme olanağı veriyor. [...]

IMG_1749

Türkçede üçüncü sayısına ulaşan Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, Uluslararası Psikanaliz Dergisi (The International Journal of Psychoanalysis-IJP)’nin o yıl yayımlanmış altı sayısı içindeki  makalelerden derlenerek oluşturuluyor. İçeriği her ülke yayın kurulunun tercihlerine göre şekillenen Yıllıklar Türkçenin yanı sıra İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce ve Rusça yayımlanıyor ve okurlara farklı psikanaliz yaklaşımlarını kendi anadilinde takip etme olanağı veriyor. [...]

IMG_0713

Uluslararası Psikanaliz Yıllığı’nın amacı, Uluslararası Psikanaliz Dergisi’nin bir yıl içinde yayımlanmış 6 sayısının içindeki makalelerden hedef okur kitlesinin tercihlerini dikkate alarak ama aynı zamanda kendi kriterlerini de oluşturarak seçki yapmak. Türkçenin yanı sıra İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Portekizce yayımlanıyor. Farklı dillerde yayımlanan Yıllıklar okura farklı psikanaliz yaklaşımlarını kendi anadilinde takip etme olanağı veriyor. Bu, [...]

}