Yazar tarafından gönderilen yazılar: 65 Yazar bellahabip

Bir sanatçıyı ve yapıtını psikanalizin perspektifinden anlamaya çalışmak için duygu veduygulanımları göz önünde bulundurmak gereklidir. Bu duygulanma sürecinde kimizaman derin bir hayranlık, ilgi ve şaşkınlık kimi zaman da öfke hatta tiksinme karşımızaçıkabilir. Bir etkilenmedir söz konusu olan ve bu etkilenme sanat eserinin karşısındasorulan sorularla ilişkilidir. Bir yazar, bir şair ya da bir ressam yaratıcılığının kaynağınınereden […]

Souvent l’analyse des films nous aident à saisir de près certains faits cliniques et revisiter même des concepts ou conceptions analytiques. C’est le cas pour l’analyse du film documentaire  The Pageant  réalisé par Eytan Ipeker, proposé au public en 2020. Le film nous ouvre une réflexion sur la mémoire et en particulier sur la banalisation […]

Film analizi çoğu zaman belirli klinik olguları etraflıca anlamamıza ve hatta bazı analitik kavramları ve anlayışları yeniden gözden geçirmemize yardımcı olur. Bu durum Eytan İpeker’in yönettiği ve 2020 yılında seyirciyle buluşan The Pageant (Yarışma) adlı belgeselin analizi için de geçerli. Bu film bizi hafıza üzerine, özellikle de travma içeren hafızanın sıradanlaştırılması üzerine düşünmeye davet ediyor.  […]

Edebiyat metinleri Freud’dan beri ruhsal hayatın veçhelerine ışık tutmaları açısından psikanalizin ilgi alanında. Bu ilgi başlangıçta yazarın biyografisinden hareketle metnin yorumlanması şeklinde kendini gösterse de, çağımızda gittikçe metnin kendisi de klinik bir malzemenin yerini tutuyor. Film analizlerine gösterilen ilgide de bilinçdışının tezahürlerinin, zihinsel işleyişin izleri mevcut. Bu metinleri klinik malzemeye nazaran serbestçe yorumlamanın psikanalist açısından […]

                        Sunuş – MELİS TANIK SİVRİ Dişil, Analist ve Çocuk Kuramcı – DOMINIQUE SCARFONE Çoğul Dişil: Histeri mi, Mazoşizm mi, Melankoli mi? – CATHERINE CHABERT Dişilin Yapı Sökümü: Söylemler, Mantıklar ve İktidar. Kuramsal-Klinik Sonuçlar – LETICIA GLOCER FIORINI Değişen Ailelerde Oidipus’u Sorgulamak: Üçüncülerin Yardımıyla […]

                        Sunuş – MELİS TANIK SİVRİ The International Journal of Psychoanalysis’in Yüz Yılı – DANA BIRKSTED-BREEN Sanrı ve Onarım – CATALINA BRONSTEIN Halüsinoz ve Hayalleme: Alice’in Ruhsal Acısı ve Bu Acının Analiz Odasındaki Dönüşümleri – MARIA GRAZIA OLDOINI Evelyne Kestemberg’in Düşüncesinin Günümüzde Geçerliliği – […]

Bella Habip “Etik, İnançlar ve Eğitim” konusunda düzenlenen bu panele benim katkım çocukta vicdanın gelişmesini psikanalizin bulguları açısından ele almak olacak. Bu bulgular ışığında ahlaki eğitimin ve vicdanın geliştirilmesine yönelik girişimlerin sadece din eğitimi çerçevesinde ele alınmasının ne kadar kısıtlayıcı olabileceğine yönelik dolaylı bir yanıt vermeyi umuyorum. Şöyle ki, vicdan dediğimiz bu içimizde iyi ile […]

Bella Habip Mezarlıkların tahrip edilmesine insanlığın en kadim zamanlarından beri tanık oluyoruz. Bu saldırganlıklar kimi zaman belirli bir etnik, dini veya siyasal toplulukları korkutmak, kovmak hatta kimi zaman onları yok etmek amacını taşımaktadır. Kimi zaman da bu saldırganlıklar, define avcılığı adı altında kutsal mekânlarda yapılan kaçak kazılar yoluyla açgözlülüğün suç pratikleri olarak ortaya çıkar. Sessiz […]

Bella Habip İstanbul Sözleşmesinin kimi çevrelerce sorgulandığı geçtiğimiz günlerde, kadınların fiziki ve ruhsal şiddete karşı koruma altına alınması yeniden konuşulur hatta sorgulanır oldu. Kadına yönelik şiddetin siyasi, hukuki, sosyolojik ve psikolojik boyutları yeniden gündeme gelirken fiziki ya da psikolojik şiddete başvuran erkeklerin ruhsallığındaki kimi patolojik unsurlar arka planda kaldı. Toplumdan topluma farklılık gösterse de, demokrasi […]

Hayatımıza 1 ay kadar önce girmiş olan ve sonuçları ciddi boyutlara varan bir pandeminin biz psikanalistlerin pratiğindeki sonuçları çok çeşitlidir. Bu çeşitliliğin içinde belli başlı paradigmaları ortaya çıkarmak için henüz çok erken olmakla birlikte bazı belirgin olguların meslektaşlar arasında tartışılıp deneyim paylaşımının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu deneyim paylaşımına bir girizgâh olarak belki karşımıza çıkan en […]

}