Yazar tarafından gönderilen yazılar: 63 Yazar bellahabip

Edebiyat metinleri Freud’dan beri ruhsal hayatın veçhelerine ışık tutmaları açısından psikanalizin ilgi alanında. Bu ilgi başlangıçta yazarın biyografisinden hareketle metnin yorumlanması şeklinde kendini gösterse de, çağımızda gittikçe metnin kendisi de klinik bir malzemenin yerini tutuyor. Film analizlerine gösterilen ilgide de bilinçdışının tezahürlerinin, zihinsel işleyişin izleri mevcut. Bu metinleri klinik malzemeye nazaran serbestçe yorumlamanın psikanalist açısından […]

2020 yılı İstanbul Film Festivali’nde seyirciyle buluşan, Eytan İpeker’in yönettiği ve yapımcılığını Yoel Meranda’nın üstlendiği Miss Holokost Survivor (The Pageant)  adlı belgesel, hafıza üzerine, özellikle de travma içeren hafızanın sıradanlaştırılması üzerine çok şey anlatıyor. Hafızamızın sadece veri depolamadığını, bu verileri kimi zaman silerek, kimi zaman çarpıtarak, kimi zaman da basitleştirerek ya da sıradanlaştırarak deforme ettiğini Freud’un […]

                        Sunuş – MELİS TANIK SİVRİ Dişil, Analist ve Çocuk Kuramcı – DOMINIQUE SCARFONE Çoğul Dişil: Histeri mi, Mazoşizm mi, Melankoli mi? – CATHERINE CHABERT Dişilin Yapı Sökümü: Söylemler, Mantıklar ve İktidar. Kuramsal-Klinik Sonuçlar – LETICIA GLOCER FIORINI Değişen Ailelerde Oidipus’u Sorgulamak: Üçüncülerin Yardımıyla […]

                        Sunuş – MELİS TANIK SİVRİ The International Journal of Psychoanalysis’in Yüz Yılı – DANA BIRKSTED-BREEN Sanrı ve Onarım – CATALINA BRONSTEIN Halüsinoz ve Hayalleme: Alice’in Ruhsal Acısı ve Bu Acının Analiz Odasındaki Dönüşümleri – MARIA GRAZIA OLDOINI Evelyne Kestemberg’in Düşüncesinin Günümüzde Geçerliliği – […]

Bella Habip “Etik, İnançlar ve Eğitim” konusunda düzenlenen bu panele benim katkım çocukta vicdanın gelişmesini psikanalizin bulguları açısından ele almak olacak. Bu bulgular ışığında ahlaki eğitimin ve vicdanın geliştirilmesine yönelik girişimlerin sadece din eğitimi çerçevesinde ele alınmasının ne kadar kısıtlayıcı olabileceğine yönelik dolaylı bir yanıt vermeyi umuyorum. Şöyle ki, vicdan dediğimiz bu içimizde iyi ile […]

Bella Habip Mezarlıkların tahrip edilmesine insanlığın en kadim zamanlarından beri tanık oluyoruz. Bu saldırganlıklar kimi zaman belirli bir etnik, dini veya siyasal toplulukları korkutmak, kovmak hatta kimi zaman onları yok etmek amacını taşımaktadır. Kimi zaman da bu saldırganlıklar, define avcılığı adı altında kutsal mekânlarda yapılan kaçak kazılar yoluyla açgözlülüğün suç pratikleri olarak ortaya çıkar. Sessiz […]

Bella Habip İstanbul Sözleşmesinin kimi çevrelerce sorgulandığı geçtiğimiz günlerde, kadınların fiziki ve ruhsal şiddete karşı koruma altına alınması yeniden konuşulur hatta sorgulanır oldu. Kadına yönelik şiddetin siyasi, hukuki, sosyolojik ve psikolojik boyutları yeniden gündeme gelirken fiziki ya da psikolojik şiddete başvuran erkeklerin ruhsallığındaki kimi patolojik unsurlar arka planda kaldı. Toplumdan topluma farklılık gösterse de, demokrasi […]

Hayatımıza 1 ay kadar önce girmiş olan ve sonuçları ciddi boyutlara varan bir pandeminin biz psikanalistlerin pratiğindeki sonuçları çok çeşitlidir. Bu çeşitliliğin içinde belli başlı paradigmaları ortaya çıkarmak için henüz çok erken olmakla birlikte bazı belirgin olguların meslektaşlar arasında tartışılıp deneyim paylaşımının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu deneyim paylaşımına bir girizgâh olarak belki karşımıza çıkan en […]

Danielle Quinodoz’nun Anısına Koronavirüs pandemisinde ön plana çıkan 65 yaş üstü bireylere yönelik karantina önlemleri dikkatleri ister istemez bu yaş kategorisine ve “Yaşlılık” konusuna çekti. Yaşlıları korumak amacıyla uygulamaya konulan ama bir tür yaşlı ayrımcılığına kadar varan bu önlemler kamusal alanda ilginç tartışmalara da yol açtı. Bu tartışmaların içeriği, anlamları çok çeşitlidir ve sosyoloji, siyaset […]

Öncelikle İstanbul Mitoloji Çalışma Grubu’na, kurucusu sayın Prof. Dr.Bilgin Saydam’a ve sayın Klinik Psikolog Hakan Kızıltan’a davetleri için çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda mitlere önemli bir yer verdiğinizi gördüm. Ben de bugün burada toplantılarınıza Oidipus Miti ve aynı adla anılan Oidipus Karmaşası ile katkıda bulunmaya çalışacağım. Neden Oidipus Karmaşası? Neden bu temayı seçtim? Temayı belirleme süreci […]

}