Crime and Criminality Founding Texts About Criminology in Psychoanalysis

 

ÖZET Psikanalizde kriminolojiye dair kurucu metinlerin bir sentezini ele alan bu makale suç psikolojisinden kriminal bir psikanalize kadar giden yolu kuramsal ve klinik aşamalarıyla irdeleyecektir. S. Freud, M. Klein, D.W.Winnicott, C. Balier’nin suç ve suçluluk üzerine kaleme aldıkları metinler mercek altına alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Antisosyal eğilim; ensest; simgeleştirme; üstbenlik; oidipus

ABSTRACT This article, addressing a synthesis of the founding texts about criminology in psycho- analysis, will examine the way from criminal psychology to criminal psychoanalysis both clinically and theoretically. The texts about crime and criminality written by S. Freud, M. Klein, D.W. Win- nicott, C. Balier will be scrutinised.

Keywords: Antisocial tendency; incest; symbolisation; super-ego; oedipus
Kaynak: Habip, B. Suç ve Suçluluk Üzerine Psikanalizde Kriminolojiye Dair Kurucu Metinler. Oral G. Editör. Adli Tıp ve Psikanaliz. 1.Baskı. Ankara Türkiye Klinikleri

 

 

 

 

Psikanaliz literatüründe kriminolojiye dair kurucu metinlerin ilk bakışta aralarında belli bir devamlılık sergilemediği gözlemlense de kriminal psikanaliz, psikanalizin başlangıcından itibaren ileri sürdüğü paradigmaları ve daha sonra çağdaş psikanalizin bu paradigmaları sorunsallaştırarak yeni önermelerle ortaya çıkması sürecini yakından takip eder. Bu paradigmalar şiddet ve ensestin yani Oidipus sorunsalının etrafında yorumlanması temelinde kaleme alınmış metinlerle başlamış, ama daha sonra pratikte karşılaşılan sorular bu temelleri gözden geçirmeye yönlendirmiştir. Ortaya çıkan soruların buluştuğu nokta zihinselleşmiş bir ruhsallık ile zihinselleşme yetenekleri kısıtlı bir ruhsallığın karşısında psikanalistin suça ve suçluluğa dair bakışında ve klinik pratiğindeki farklılıklardır. Bu tabii kurama da ister istemez yansımaktadır.

Bu makalenin amacı da suç ve suçluluk bağlamında kriminoloji ile psikanalizi buluşturan kurucu metinleri psikanalizdeki söz konusu değişimi daha belirgin hale getirecek şekilde ele almaktır. Şöyle ki, öncelikle Oidipus sorunsalı temelinde ve simgeleştirme yeteneğine sahip bir ruhsallığın suç ve suçluluk ile ilişkisini irdeleyen Freud’un makalesi ele alınacak. Daha sonra, bu yeteneğe sahip olmayan, şiddetin ön planda olduğu bir ruhsallığı irdeleyen, saldırgan dürtünün klinik ortamda psikana- lizle çalışılabilir hale getirilmesini gösteren M. Klein, D.W. Winnicott ve C. Balier’nin metinleri ele alınacaktır.

Bu yazının tamamına Kültür ve Psikanaliz adlı kitabımdan ulaşabilirisiniz.

 

}