Kategori: Katkıda Bulunduklarım

                        Sunuş Nilüfer Erdem 1 Yakınlığın Engelle Karşılaşması ve Yeniden Kurulması: Bir Kız Çocuğun Bebekliğinden Çocuk Psikoterapisine Takibi Björn Salomonsson – Majlıs Wıngberg Salomonsson 2 Analistin Anlatı İşlevi: Bir Olasılık İcat Etmek Marıa Cecılıa Pereıra da Sılva 3 Vaka Çalışması: Travma Yaşamış Hemofili Hastası […]

                        Sunuş – Nilüfer Erdem Uluslararası Psikanaliz Yıllığı’nın 9. sayısıyla, okurlarla tekrar buluşmaktan dolayı mutluyuz. 2017 derlemesinin ana temasını Yıkım, Yeniden Yaratım ve Cinsellikler olarak belirledik. The International Journal of Psychoanalysis’in (IJP) 2016 sayılarında çıkan makalelerden derlediğimiz bu seçki her yıl olduğu gibi bu yıl […]

                        İçindekiler Sunuş – Nilüfer Erdem 1. Ölüm Dürtüsü: Çağdaş Kleincı Kuramda Görüngübilimsel Perspektifler- DAVID L. BELL 2. Ölüm Dürtüsü Kavramı Klinik Alanda Hâlâ Kullanışlı mı? – FRANCO DE MASI 3. Öteki’ne Umutsuz Bir Sesleniş Olarak Tutkulu Aşk: Nagisa Oşima’nın “Ai No Corrida” Filmi – […]

                        İçindekiler Sunuş – Nilüfer Erdem 1- İlk Görüşmede Analistin Kaygıları: Analitik Duruşa Karşı Engeller – Mette Møller 2- İlk Görüşmelerdeki Süreç Yönelimli Psikanaliz Çalışması ve Açılış Sahnesinin Önemi – Peter Wegner 3- Analistin Bedeni ve Psikanalitik Çerçeve: Cisimleşmiş Çerçeve ve Sembiyotik Aktarım Üstüne Düşünceler- Alessandra Lemma 4- […]

                      Cogito’nun “Annelik” dosyasının çıkış noktası, muhafazakâr bir annelik tasavvurunun, bu tasavvurdan beslenen “ideal annelik” normlarını temel alan düzenlemelerin giderek artan biçimde kadınları hizaya sokmanın aracı olarak kullanılmasıydı. Nüfusun her açıdan denetimini amaçlayan biyosiyaset pratiklerinin annelik alanına uzanışı, kadınlığın annelik üzerinden bir siyasal mücadele alanına […]

    İçindekiler Sunuş – Nilüfer Erdem André Green’in Yapıtına Bir Giriş – Christian Delourmel Jean Laplanche’ın Yapıtına Kısa Bir Giriş – Dominique Scarfone Analitik Durumda “Çeviri” ve “Dönüşüm” Freud – Bion – Laplanche – Susann Heenen-Wolff Dürtülerin Bağlanması ve Bağlanamamasında Nesnenin İşlevi – René Roussillon Şimdi ve Burada: Benim Bakış Açım – Betty Joseph […]

Derleyen: Deniz Arduman Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı Konferanslar 5 İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) tarafından düzenlenen “Cinsiyet, Cinsel Kimlik ve Cinsellik” başlıklı sempozyumda psikanalizin temel odağındaki cinsiyet ve cinsellik kuramları ve bu kavramlarla ilgili yeni olgular çok boyutlu bir şekilde ele alındı. Elinizdeki bu kitap bu […]

Derleyen: M.Işıl Ertüzün İçindekiler vii Derleyen ve Yazarlar ix Sunuş 1 Giriş: Açılış Konuşması Ayla Yazıcı 1 Psikanaliz Kuramlarında Babanın Yeri : Bella Habip 2 Melanie Klein Kuramında Dişil Konum: Nesne Değişiminden Simgeleştirmeye Giden Yolda Baba İşlevi: Berrak Ciğeroğlu 3 Freud’un kuramında BABA iŞLEVİ: Nilüfer Erdem 4 Baba’nın Alfa İşlevi: Sezai jalifeoğlu 5 Kulisteki Baba: […]

Freud’un 150. doğum yılı olan 17 Mart 2006 tarihinde Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın Sermet Çifter Salonu’nda düzenlediği bir etkinlik dizisinin kayıtlarından oluşuyor. Kitaba katkıda bulunanlar: Bülent Somay, Yavuz Erten, İskendar Savaşır, Saffet Murat Tura, Bella Habip, Nilüfer Güngörmüş Erdem ve Melis Tanık. Kitabın içindeki “Freud ve Birey” başlıklı paneldeki sunumum aynı adla Psikanlizin İçinden adlı kitabımda […]

Psike İstanbul (İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği: www.psikeistanbul.org) ile Lyon 2 Üniversitesi’nin Kilinik Psikoloji bölümünün, başta René Roussillon olmak üzere, öğretim üyeleri ve psikanalistlerinden oluşan “Yaratıcılık ve Klinik Üzerine Çalışmalar Ağı”nın (Réseau  Clinique de la Création: http://recherche.univ-lyon2.fr/crppc/spip.php?article6) 28-29 Eylül  birlikte düzenlediği “Tuhaflık ve Yaratıcılık” adlı sempozyumda sunulan metinlerin derlemesidir. İçindekiler – Tuhaflık Yaratıcılık -Ayla […]

}