Kategori: Yayınlar

                        Sunuş – MELİS TANIK SİVRİ Dişil, Analist ve Çocuk Kuramcı – DOMINIQUE SCARFONE Çoğul Dişil: Histeri mi, Mazoşizm mi, Melankoli mi? – CATHERINE CHABERT Dişilin Yapı Sökümü: Söylemler, Mantıklar ve İktidar. Kuramsal-Klinik Sonuçlar – LETICIA GLOCER FIORINI Değişen Ailelerde Oidipus’u Sorgulamak: Üçüncülerin Yardımıyla […]

                        Sunuş – MELİS TANIK SİVRİ The International Journal of Psychoanalysis’in Yüz Yılı – DANA BIRKSTED-BREEN Sanrı ve Onarım – CATALINA BRONSTEIN Halüsinoz ve Hayalleme: Alice’in Ruhsal Acısı ve Bu Acının Analiz Odasındaki Dönüşümleri – MARIA GRAZIA OLDOINI Evelyne Kestemberg’in Düşüncesinin Günümüzde Geçerliliği – […]

“Kültür ve Psikanaliz: Sinema, Edebiyat ve Güncelin Psikanalizi”, psikanalist Bella Habip’in 2012-2018 arasında kaleme aldığı, kültür ile psikanalizin buluşma noktalarından hareket eden makalelerden oluşuyor. Kültürel alanla bireyin ruhsal ve zihinsel işleyişi arasındaki karşılıklı etkileşimin edebiyat, sinema ve güncel olayların psikanalitik bir okumasıyla açımlandığı bu metinler okuru yönetmen Xavier Dolan’ın filmlerinden Britanyalı psikanalist Winnicott’un yaratıcı dürtüsüne, […]

                        Sunuş Nilüfer Erdem 1 Yakınlığın Engelle Karşılaşması ve Yeniden Kurulması: Bir Kız Çocuğun Bebekliğinden Çocuk Psikoterapisine Takibi Björn Salomonsson – Majlıs Wıngberg Salomonsson 2 Analistin Anlatı İşlevi: Bir Olasılık İcat Etmek Marıa Cecılıa Pereıra da Sılva 3 Vaka Çalışması: Travma Yaşamış Hemofili Hastası […]

                        Sunuş – Nilüfer Erdem Uluslararası Psikanaliz Yıllığı’nın 9. sayısıyla, okurlarla tekrar buluşmaktan dolayı mutluyuz. 2017 derlemesinin ana temasını Yıkım, Yeniden Yaratım ve Cinsellikler olarak belirledik. The International Journal of Psychoanalysis’in (IJP) 2016 sayılarında çıkan makalelerden derlediğimiz bu seçki her yıl olduğu gibi bu yıl […]

                        İçindekiler Sunuş – Nilüfer Erdem 1. Ölüm Dürtüsü: Çağdaş Kleincı Kuramda Görüngübilimsel Perspektifler- DAVID L. BELL 2. Ölüm Dürtüsü Kavramı Klinik Alanda Hâlâ Kullanışlı mı? – FRANCO DE MASI 3. Öteki’ne Umutsuz Bir Sesleniş Olarak Tutkulu Aşk: Nagisa Oşima’nın “Ai No Corrida” Filmi – […]

                        İçindekiler Sunuş – Nilüfer Erdem 1- İlk Görüşmede Analistin Kaygıları: Analitik Duruşa Karşı Engeller – Mette Møller 2- İlk Görüşmelerdeki Süreç Yönelimli Psikanaliz Çalışması ve Açılış Sahnesinin Önemi – Peter Wegner 3- Analistin Bedeni ve Psikanalitik Çerçeve: Cisimleşmiş Çerçeve ve Sembiyotik Aktarım Üstüne Düşünceler- Alessandra Lemma 4- […]

                      Cogito’nun “Annelik” dosyasının çıkış noktası, muhafazakâr bir annelik tasavvurunun, bu tasavvurdan beslenen “ideal annelik” normlarını temel alan düzenlemelerin giderek artan biçimde kadınları hizaya sokmanın aracı olarak kullanılmasıydı. Nüfusun her açıdan denetimini amaçlayan biyosiyaset pratiklerinin annelik alanına uzanışı, kadınlığın annelik üzerinden bir siyasal mücadele alanına […]

    İçindekiler Sunuş – Nilüfer Erdem André Green’in Yapıtına Bir Giriş – Christian Delourmel Jean Laplanche’ın Yapıtına Kısa Bir Giriş – Dominique Scarfone Analitik Durumda “Çeviri” ve “Dönüşüm” Freud – Bion – Laplanche – Susann Heenen-Wolff Dürtülerin Bağlanması ve Bağlanamamasında Nesnenin İşlevi – René Roussillon Şimdi ve Burada: Benim Bakış Açım – Betty Joseph […]

Derleyen: Deniz Arduman Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı Konferanslar 5 İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) tarafından düzenlenen “Cinsiyet, Cinsel Kimlik ve Cinsellik” başlıklı sempozyumda psikanalizin temel odağındaki cinsiyet ve cinsellik kuramları ve bu kavramlarla ilgili yeni olgular çok boyutlu bir şekilde ele alındı. Elinizdeki bu kitap bu […]

}