20130216_124805

1996 yılında psikanaliz tarihinin 100.yılının kutlanması sebebiyle yayımlanan bu derlemede bulunan “Çocuk Psikanalizi Tarihi Üzerine” ve “Türkiye’de Psikanalizin Konumu Üzerine Bir Söyleşi” adlı iki makalem mevcuttur.

Psikanaliz literatüründe, Sigmund Freud’un 1896 tarihinde Revue Neurologique‘te  Fransızca olarak yayımlamış olduğu “Nevroz, Psikoz ve Sapkınlık” makalesinde “psikanaliz” sözcüğünün ilk defa telaffuz edilmesi söz konusu yüz yıllık tarihin başlangıç noktasını teşkil eder. Bu makale kitap içinde 13-20 sayfaları arasındadır.

Yüzyılın Psikanalizi, YKY, Cogito-9, 1996.

}