IMG_20131022_164709

BENSİZBİZ, Topluluk Zihniyetinin Psikanalizi

Didier Anzieu, Wilfred R.Bion, José Bleger, Florence Guignard, René Kaes, Otto Kernberg, Nicos Nicolaidis, Dennys Ribas, Rodolfo Rodriguez, René Roussillon, Silvia Amati Sas.

 

…Freud sonrası psikanalistlerin üzerine eğildikleri topluluk olgusu, topluluğun salt bireydekiyansımalarıyla yetinmez; toplumun kendine özgü psişik işleyişini de ileri sürer; bu işleyiş uç durumlarda, tüm bireyleşmelerin önünü kesip mutlak tahakküme, yani hipnoz ilişkisine yol açar.

Etkilemelerimiz, etkilenmelerimiz, içinde hipnozu da barındıran topluluk zihniyeti ile ilgili oldukları sürece, birey olarak özgürlük alanımıza dair tasarımlarımız daha az iyimserlik barındırır. Bu duruş, Baba Freud’dan devralınan, topuklara özgü karamsarlığın, hatta bir horgörünün izini mi taşımaktadır, yoksa somut bir gerçekliğin psikanaliz dilinde kendine ifade buluşu mudur? Belki bunların her ikisi de vardır. Ama hipnozla olan hesaplaşma nasıl hâlâ psikanalizin gündemindeyse -madem ki aktarım ilişkisi onu yeniden doğuruyor- psikanalizin topluluklarla ilgili keşfedeceği sonsuz olanaklar da o derece gündemindedir.
Bu olanakların, tüm insan topluluklarının psikolojisi üzerinde düşünenlere, yönetime ilgi duyanlara, ya da yönetmeden ve yönetilmeden bir arada yaşamak üzerine soruları olanlara, beraber gelişme, beraber yol katetmek üzerinde düşünenlere; öznelerarası ortak, geçişli, açık alanlar yaratarak birlikte gelişmek isteyenlere, bir ses getirmesi dileğiyle…

BENSİZBİZ, Topluluk Zihniyetinin Psikanalizi, İthaki, Psikanaliz Gündemi, 2002.

Yayına Hazırlayan: Bella Habip, Çevirenler: Alp Tümertekin, Bella Habip, İrem Mizrahi, İro Kaplangı, Nazlı Ökten, Yaman Aksu.

 

}