IMG_20131022_164742

Kadınlık, Yeniden

Çağdaş Psikanalizin Bakışı 

Jacqueline Godfrind, Florence Guignard, Monique Cournut Janin, Julia Kristeva, Juliet Mitchell, Sylvie Faure-Pragier, Danielle Quinodoz, Elisabeth Roudinesco, Jacqueline Schaeffer, Janine Chasseguet-Smirgel.

Kadınlık konusundaki kurucu metinlerin başlangıcından söz edilecek olursa Freud’cu ve Klein’cı olmak üzere iki temel bakış açısıyla karşı karşıya gelinir. Bu derlemenin içindeki makaleler bu bakış açılarının ışığında, yanında veya karşısında, özellikle bu bakış açılarını devralıp devam ettirerek, her bir psikanalistin kendi kişisel analist/analizan deneyimiyle harmanlanmış halidir. Çağdaş psikanalizin bu konuya bakışı, bir asrını geride bırakmış psikanaliz kuram ve pratiğinin katettiği yolu gösterme açısından da bir fırsat sayılabilir.

İthaki Yayınları, Psikanaliz Gündemi, Yayına hazırlayan Bella Habip.

Çevirenler: Alp Tümertekin, Bella Habip,İrem Mizrahi Nazlı Ökten, Yaman Aksu.

}