IMG_20131022_165117

Sevgi, Suçluluk ve Onarım Melanie Klein’ın toplu eserlerinin, 1921-45 yıllarında kaleme aldığı makaleleri içeren ilk cildini oluşturur. Ünlü psikanalistin çocuğu libidinal gelişiminden çocukların psikanalizine, ruhsal yaşamın erken dönemlerindeki kaygılardan sevgi, nefret ve onarım üçgeninde gelişen sevme yetisine, yas çalışmasından yaratıcılığa, şizo-paranoid konumdaki dolayımsızlıktan sembollerin oluşumuna, psikanalitik bakış açısıyla çocuğa verilecek cinsel eğitimden çocuktaki merak ve bilgi aşkını ketleyen faktörlerin incelenmesine ve gerçek anlamda bir çocuk psikanalizinin oluşturulmasının koşullarına kadar varan temel görüşlerini ileri sürdü bu makaleler, aynı zamanda ruhsal yaşam üzerine ilk kavramların ortaya çıktığı metinlerdir.

Freud’dan sonra psikanalizin en önemli figürlerinden biri sayılan Melanie Klein’ın yapıtının başlangıç evresini yansıtan Sevgi, Suçluluk ve Onarım Türkçedeki psikanaliz kitaplığının önemli bir parçası oluşturmaktadır.

Melanie Klein, Sevgi Suçluluk ve Onarım, Kanat Kitap, Yayına hazırlayan: Bella Habip, Ekim 2008.

Çevirenler: Ali Algın Köşkdere, Bella Habip, Berrak Ciğeroğlu, İrem Anlı, Leyla Tanoğlu, Melis Tanık, Osman Ciğeroğlu, Pınar Koçak, Zeynep Koçak.

}